Krevní tlak pod vlivem Maitake

Krevní tlak pod vlivem Maitake

Maitake (Grifola frondosa trsnatec lupenitý tančící houby) je velmi výrazná houba využívána v tradiční čínské medicíně na léčbu mnoha neduhů, podporuje imunitní systém, metabolismus, detoxikuje, posiluje játra atd. Její účinnost je sledována i vědci, kteří potvrzují její léčebný potenciál. Je prokázáno, že má protirakovinné účinky, snižuje hladinu cukrů i tuků v krvi, je silným antioxidantem aj.

Běžně se z ní získávají frakce SX a D, u kterých se vědci rozhodli prokázat, že mohou zmírňovat dopady, které s sebou přináší věk na metabolismus, tj. s věkem roste krevní tlak, zvyšuje se aktivita renin-angiotenzinového systému (RAS), snižuje se citlivost na inzulín, a tak se rozvíjí cukrovka druhého typu, častěji se vyskytují záněty.

Tyto pokusy nemohly být prováděny in vitro, proto byl využit testy na krysách po dobu 120dní. Čtyřicet krys bylo rozděleno do pěti skupin po osmi. Všem byla podávána stejná strava, jedné skupině bez přidání dalších látek. Dalším skupinám pak byly přidávány látky jako kaptopril /lék snižující krevní tlak, využívaný v humánní medicíně/, niacin s chromem, SX frakce z maitake nebo D frakce z maitake.

Následně byly krysy vytaveny provokačním testům, tj. působení losartanu a inzulinu, byla vyhodnocena aktivita angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), glukozová tolerance, byla odebrána krev na biochemii, sledovaly se hladiny cytokinů v krvi, byla sledována hmotnost krys aj.

S narůstajícím věkem testovaných krys se zvyšoval i jejich systolický krevní tlak. U krys užívajících kaptopril a niacin s chromem došlo k poklesu krevního tlaku, k tomu došlo i v případě užívání frakcí z maitake. Tyto frakce dokázaly po 4 měsíčním užívání snížit u pokusných krys i diastolický tlak.

U žádné ze skupin krys nebyly zaznamenány změny v chuti k jídlu, změny hmotnosti.

U testovaných krys užívajících extrakty z maitake se snížila i zánětová aktivita, což se potvrdilo snížením hladiny prozánětového cytokinu TNF-α.

V případě podání losartanu, který měl vyvolat zvýšení tlaku, si nejlépe se snížením tlaku vedla SX frakce z maitake, došlo ke snížení aktivity RAS.

Při testování aktivity ACE se ukázalo, že je snížená ve skupinách krys užívajících kaptopril, frakci D a frakci SX.

Podáváním frakce SX i D z maitake došlo i ke zvýšení citlivosti tkání na inzulin, tedy i ke snížení krevního cukru a jeho lepšímu využití.

Jak je patrné, obě frakce z maitake jsou schopné ovlivnit změny v těle spojené se stárnutím. Modulovat hodnoty krevního tlaku, snižovat zánětlivou reaktivitu, která s věkem narůstá. Nemalým benefitem je pak i zvýšení citlivosti tkání na působní inzulinu, čímž působí preventivně i léčivě na diabetes mellitus druhého typu.

Zdroj:

Preuss HG, Echard B, Bagchi D, Perricone NV. Maitake mushroom extracts ameliorate progressive hypertension and other chronic metabolic perturbations in aging female rats.Int J Med Sci. 2010;7(4):169-80.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář