Maitake a cholesterol

Maitake a cholesterol

Stále více studií se obrací k testování a bližšímu zkoumání účinků medicinálních hub. Potvrzují se jejich imunostimulační a modulační účinky, protirakovinné působení, ale také účinky, které by se daly očekávat méně, a to třeba působení houbových výtažků na hladiny lipidů, včetně cholesterolu v plazmě i játrech. Schopnost ovlivňovat lipidy má i Maitake.

K ověření hypotézy, že mezi účinky Maitake patří i snižování lipidů, byly využity pokusné myši. První skupině se podávala strava obsahující 1% cholesterolu a druhé skupině totéž, ale s přídavkem 10% prášku z Maitake, třetí, kontrolní skupina, dostávala stravu bez cholesterolu. Toto se dělo po dobu 4 týdnů. Vyhodnocovala se koncentrace lipidů v plazmě a játrech. V porovnání se třetí skupinou došlo v té první ke zvýšení všech měřených hodnot, tedy celkového cholesterolu, triacylglycerolu, fosfolipidů. U myší, jimž byl podáván prášek z Maitake byl ale nárůst celkového cholesterolu mnohem menší, Maitake zabránila nadměrnému nárůstu hladin lipidů i přes zvýšený příjem lipidů.

Aby vědci ozřejmili, co stojí za tímto účinkem, podrobili zkoumání geny v játrech pomocí DNA microarray. Bylo odhaleno, že v přítomnosti prášku z Maitake došlo ke snížení syntézy cholesterolu játry a zvýšilo se množství proteinů, které napomáhají transportu a vylučování cholesterolu. Satova studie však není jediná, která potvrzuje účinky Maitake na hladinu lipidů. I v dalších experimentech na myších byl prokázán stejný efekt, např. Kubo prokázal snížení cholesterolu, triacylglicyridů a fosfolipidů u myší, které byly krmeny vysokocholesterolovou dietou, pokud jim byl podáváván prášek z Maitake. Hladina lipidů u těchto myší nebyla vzdálené té, kterou měly myši krmené běžnou dietou. Navíc u myší krmených vysokocholesterolovou dietou s Maitake nedošlo k výraznému poklesu tzv. hodného cholesterolu HDL, což se běžně děje, pokud přijímáme velké množství cholesterolu.

Je tedy patrné, že na sobě nezávisle prováděné studie docházejí ke stejným závěrům, tedy že Maitake je schopná snížit hladinu cholesterolu a ostatních lipidů a zachovat hladinu hodného cholesterolu HDL i v případě, že se do těla dostává strava obsahující nadměrné množství tuků.

 

Sato M, Tokuji Y, Yoneyama S, Fujii-Akiyama K, Kinoshita M, Chiji H, Ohnishi M.

Effect of dietary Maitake (Grifola frondosa) mushrooms on plasma cholesterol and hepatic gene expression in cholesterol-fed mice.J Oleo Sci. 2013;62(12):1049-58.

 

Kubo K, Nanba H. Anti-hyperliposis effect of maitake fruit body (Grifola frondosa). I.Biol Pharm Bull. 1997;20(7):781-5.

 

 

 

 

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář