Maitake a syntéza glykogenu

 

Maitake (Grifola frondosa) je velmi důležitou medicinální houbou v tradiční asijské medicíně, kde je využívána tisíce let. O jejích účincích ovlivňujících lidské zdraví se zajímají i vědci, proto se stává součástí mnoha pokusů. V nich bylo zjištěno, že má hlavně díky polysacharidům stimulační vliv na imunitní systém, dokáže však též jeho reaktivitu umírňovat v případě autoimunity, alergie. Dále jsou potvrzeny protirakovinné účinky této houby, stejně tak její schopnost regulovat hladinu tuků a cukrů v krvi.

Právě cukru, resp. diabetu, které je hlavně u druhého typu spojen s inzulinorezistení, se vědci rozhodli věnovat v této studii.

Studie probíhala in vitro, tj. na buněčné kultuře hepatocytů z hepatocelulárního karcinomu, kdy byly použity polysacharidy extrahované z Maitake. Největší podíl v extraktu tvořily monosacharidy glukóza a galaktóza a hlavní komponentou β-pyranosid.

Bylo zaznamenáno, že v přítomnosti extraktu z Maitake dokážou testované buňky více absorbovat glukózu, klesá tedy její koncentrace v kultivačním médiu. Při bližší analýze se ukázalo, že extrakt z Maitake aktivuje se inzulinová receptor (IRS) na buněčné membráně a díky tomu se zvyšuje exprese fosforylované AktSer473, ta inhibuje, fosforyluje, glykonegensyntátové kinázy (GSK-3), které jsou konečnými enzymy inzulinové signální dráhy regulující metabolismus glykogenu. Její inhibice vede ke zvýšené syntéze zásobního sacharidu, glykogenu z glukózy.

Zvýšený záchyt glukózy buňkami inkubovanými s extraktem z Maitake je využit na tvorbu glykogenu, a to přes signální cesty Akt/GSK-3, tím se snižuje koncentrace volného cukru, která má na buňky neblahý vliv.

Ma X, Zhou F, Chen Y, Zhang Y, Hou L, Cao X, Wang C. A polysaccharide from Grifola frondosa relieves insulin resistance of HepG2 cell by Akt-GSK-3 pathway.Glycoconj J. 2014 Jul;31(5):355-63.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář