Maitake proti HSV-1

Maitake proti HSV-1

Herpetickými viry je nakažena většina naší populace. Tyto viry přežívají v našem těle, jsou latentní, a v případě oslabení organismu se manifestují. Nejčastěji jen v podobě vysetí oparů. Virus však může být nebezpečný a způsobovat závažná onemocnění třeba herpetickou meningoencefalitidu, keratokonjunktivitidu... Léčba těchto nemocí je svízelná. Antivirotika většinou nezničí všechny přítomné viry, ty nadále zůstávají v těle i po dokončení léčby a odeznění akutních příznaků.

Vzhledem k tomuto faktu je nasnadě, že je snaha rozšířit možnosti léčby infekcí způsobených tímto virem.

Medicinální houby jsou vysoce efektivní ve stimulaci imunitního systému, mají také přímé mikrobicidální účinky, proto se i tyto testují jako kandidáti na možnou léčbu virových infekcí.

Velmi účinná je medicinální houba Maitake. Jednak stimuluje imunitní systém, který si následně snáze poradí s infekcí, ale byla nalezena složka, která má protivirové účinky. Jedná se o protein, který je označován jako GFAHP.

Pokusy in vitro, na buněčných kulturách, se zjistilo, že tento protein inhibuje replikaci herpetického viru, a navíc dokáže zmírnit příznaky blefaritidy, keratitid, a snížit novotvorbu cév (neovaskularizaci), jež je silně nežádoucí, u myší, u nichž byl tento stav vyvolán infikování herpetickým virem. Pokud byl protein podáván topicky, tj. na rohovku, snížila „tvorbu“ , množení viru.

Protein přímo inaktivuje HSV-1 virus, a navíc snižuje jeho schopnost vstupovat do buněk a nakazit je.

Je tedy patrné, že tento protein má velmi slibné účinky, které by mohly být využity i v klinické praxi. Je nutné provést další zkoumání a také testy s jinými viry, neboť HSV-1 jistě není jediným virem, který by tento protein dokázal zastavit.

 

Zdroj:

Gu CQ, Li JW, Chao F, Jin M, Wang XW, Shen ZQ. Isolation, identification and function of a novel anti-HSV-1 protein from Grifola frondosa. Antiviral Res. 2007 Sep;75(3):250-7.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář