Maitake u diabetu a hypercholesterolémii

Maitake u diabetu a hypercholesterolémii

Maitake je asijskou houbou, pochází z Japonska, která je hojně využívána v léčebných systémech jako např. čínské medicíně. A to díky velkému potenciálu ovlivňovat mnoho druhů zdravotních obtíží. Vědecky jsou potvrzovány její stimulační účinky na imunitní systém, ale dokáže jej také tlumit v případě alergií a autoimunitních nemocí, má antioxidační schopnosti, protirakovinné účinky, ochraňuje orgány před poškozením aj.

Další oblastí, v níž může být prospěšná, je také diabetes a hyperlipidémie. V mnoha studiích se ukázalo, že dokáže snižovat hladinu krevního cukru, zvýšit citlivost buněk na inzulin…, podobně tak funguje v případě lipidů.

I tato studie se zaměřila na potvrzení antidiabetických účinků a to in vitro i in vivo.

Tyto schopnosti byly ověřovány in vitro pomocí α-amyláza a α-glukosidázovou inhibiční analýzou, toto jsou právě enzymy zasahující do metabolismu cukrů.

In vivo testy byly zaměřeny na myši, u kterých se pomocí podání streptozocinu a vysokotučné diety navodil stav podobný lidskému diabetu, navíc se zvýšila lipémie. Části myší pak byla podávána frakce z Maitake, část myší nebyla léčená, aby mohly být porovnány měřené hodnoty mezi léčenými a neléčenými myšmi.

Výsledky prokázaly, že nepolární frakce z Maitake má silnou anti-α-glukosidázovou aktivitu, přičemž jeden typ antidiabetik je právě inhibitor α-glukosidázy. V případě, že bylo myším podáváno 600 mg/kg těla extraktu z Maitake, došlo ke snížení glykémie, snížila se též koncentrace glykovaného hemoglobinu, navíc se snížila koncentrace celkového cholesterolu oproti myším, které Maitake léčeny nebyly.

Z výsledků vyplývá, že Maitake má antidiabetické účinky, potvrzeno in vitro i in vivo, dalším efektem je i zásah do metabolismu tuků a snižování cholesterolu v krvi i při podávání vysokotučné diety. Toto má pak nesporný preventivní vliv na rozvoj kardiovaskulárních nemocí na podkladě aterosklerotických změn.

Zdroj:

Shen KP, Su CH, Lu TM, Lai MN, Ng LT.Effects of Grifola frondosa non-polar bioactive components on high-fat diet fed and streptozotocin-induced hyperglycemic mice. Pharm Biol. 2015;53(5):705-9.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář