Maitake v léčbě diabetu

Maitake v léčbě diabetu

Celosvětově narůstá počet lidí trpících diabetem, a to hlavně druhého typu. Mnohdy nestačí pouze dodržovat dietu, ale je nutné podávat inzulín. Ačkoli se to nemusí zdát, cukrovka je vážná choroba, která může ohrozit pacienta na životě či jeho život výrazně zkrátit. Krom akutních stavů jako hypoglykemický šok či výrazná hyperglykémie, dochází u cukrovky vinou dlouhodobě zvýšené hladiny krevního cukru k poškození nejprve drobných, pak i větších cév, což vede i ke ztrátě zraku, poškození srdce a ledvin, špatnému prokrvení periferie, kdy je nutné i amputovat, např. prsty na nohou.

Léčba sestává z úpravy diety a životního stylu, podáváním léků a inzulínu, to dle závažnosti stavu.

Vzhledem k množství lidí cukrovkou trpících se hledají další možnosti, jak nemoc ovlivnit, léčit. Výtažek z Maitake se ukázal jako pomocník při léčbě cukrovky.

Látkou, která má největší antidiabetické účinky z Maitake, je alfa glukan.

Jeho účinnosti byla testována na myších, které mají gen, díky němuž se stanou spontánně diabetické. Při pokusu se vytvořilo pět skupiny myší, včetně kontrolní skupiny zdravých myší, dle toho, zda a jaká léčiva dostávala, aby bylo možné porovnání s účinky výtažku z Maitake.

Následně byly sledovány ukazatele jako tělesná hmotnost, hladina cukru v krvi, koncentrace glykosylovaných proteinů v séru, množství lipidů, množství glykogenu v játrech, koncentrace sérového inzulinu i výskyt inzulinových receptorů na membráně jaterních buněk, pankreas samotný byl zkoumán histologicky.

Výsledky ukázaly, že léčba alfa glukanem z Maitake snižuje u diabetických obézních myší váhu, stejně jako hladinu krevního cukru i inzulinu, což naznačuje, že došlo také ke zvýšení citlivosti tkání na působení inzulinu, která je u diabetu snížená. To je dle všeho dáno zvýšením výskytu inzulinových receptorů na buňkách, který byl pokusy potvrzen. Navíc došlo ke snížení hladiny cholesterolu, volných mastných kyselin v játrech. Alfa glukan také podpořil činnost jater, tj. jejich schopnost syntetizovat glykogen, což je zásobní cukr syntetizovaný z glukózy. Je-li tedy krevní glukóza přeměňovaná do zásobní podoby, je jí méně volné v krvi, čímž se také snižuje glykémie. Krom hypoglykemizujícího účinku bylo potvrzeno, že výtažek z Maitake má i výrazné antioxidační vlastnosti, tj. pomáhá chránit tkáně proti působení volných radikálů. Alfa glukan podporuje funkci a aktivitu antioxidantů jako např. glutationu a superoxiddismutázy.

A co víc, zlepšil se stav pankreatu. Došlo ke zmenšení pankreatických ostrůvku způsobenému cukrovkou a úpravě jeho funkce.

Jak je tedy patrné, Maitake je vhodným kandidátem pro zařazení do léčby diabetu druhého typu. Jeho nespornou výhodou je nulový výskyt nežádoucích účinků a kombinovatelnost s jinými léčebnými postupy.

Zdroj:

Hong L, Xun M, Wutong W. Anti-diabetic effect of an alpha-glucan from fruit body of maitake (Grifola frondosa) on KK-Ay mice. J Pharm Pharmacol. 2007;59(4):575-82.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář