Očištění odpadní nemocniční vody od chemoterapeutik díky Coriolu

Coriolus versicoloroutkovka pestrá se řadí mezi chorošovité houby, které tedy můžeme najít na kmenech poškozených stromů, větvích či pařezech. Ač není Coriolus jedlý, těší se velké popularitě, a to hlavně v Asii, kde je mimo jiné hojně využíván k léčbě tradiční čínskou medicínou. Coriolus obsahuje mnohé velmi účinné a zdraví prospěšné látky, proto je využíván k podpoře imunity, umí podpořit detoxikaci jater, funkci sleziny i plic, poradit si s infekcemi i pomoci při léčbě rakoviny. Toto a mnohem více bylo zjištěno díky pokusům a klinickým studiím. Je nesporné, že tato houba je pro člověka prospěšná přímo, ale i nepřímo. Umí zbavovat odpadní vody mnohých chemických sloučenin, které by se mohly dostat do řek i do půdy a zde napáchat škody, které by se následně mohly promítnout do zdraví lidí.

V této studii se autoři věnovali schopnosti Coriolu eliminovat z odpadní nemocniční vody zbytky protinádorových léčiv. Do bioreaktoru, do kterého vědci dali vodu, inokulovali Coriolus a sledovali, zda dokáže degradovat 10 vybraných chemoterapeutik. Ty vybrali tak, aby to plně imitovalo odpadní vodu z nemocnice.

Ukázalo se, že Coriolus dokázal plně degradovat téměř všechna testovaná chemoterapeutika, a to do 8 dní. Výjimku tvořily Ifosfamid a Tamoxifen. Tyto látky byly společně s cyklofosfamidem (příbuzných Isofasfamidu) podrobeny dalším testům za účelem odhalit jejich biodegradabilitu Coriolem. Byly připraveny jiné podmínky pro růst houby, vybrány různé koncentrace houby, Cyklofosfamid a Ifosfamid na působení Coriolu nereagovaly, ale Tamoxifen byl nakonec také rozložen a jeho koncentrace ve vodě se výrazně snížila.

Je tedy patrné, že Coriolus je velmi účinný v odstraňování, degradaci nebezpečných chemoterapeutik, která se nacházejí v odpadních vodách z nemocnic.

Krom dvou vybraných chemoterapeutik byl Coriolus schopen plně odstranit 8 chemoterapeutik, a 1 z dvou, která neodstranil, dokázal alespoň částečně degradovat.

Coriolus by mohl být využit jako alternativní čistička odpadních vod z nemocnice.

 
Ferrando-Climent L, Cruz-Morató C, Marco-Urrea E, Vicent T, Sarrà M, Rodriguez-Mozaz S, Barceló D. Non conventional biological treatment based on Trametes versicolor for the elimination of recalcitrant anticancer drugs in hospital wastewater.Chemosphere. 2015 Oct;136:9-19.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář