Prevence rozvoje aterosklerozy vliv tří druhů hub na aterosklerozu

Medicinální houby jsou nepostradatelné pro tradiční čínskou medicínu, která si jich vysoce cení pro jejich léčivé, posilující a regenerační vlastnosti. Není to ovšem již jen tradiční čínská medicína, která si všímá těchto hub. Léčebný potenciál v nich spatřuje i klasická medicína a prokazuje jen vědeckými výzkumy.

Ateroskleróza je onemocnění, které je možno označit za civilizační, a nejvíce se na něm podílejí špatná životospráva, ale také dědičnost, věk či pohlaví. Komplikace této nemoci mohou mít fatální následky. V důsledku aterosklerózy totiž může dojít k akutním stavům, jakými jsou mozkové příhody, srdeční infarkt aj.

Vzhledem k rozšíření této nemoci je více než žádoucí najít možnosti, jak tento proces poškozování cév zpomalit, zastavit, či dokonce stav pacienta s aterosklerózou zlepšit.

V tomto by mohly pomoci i medicinální houby. Byly testování antisklerotické účinky tří hub Pleurotus eryngii (Hlíva máčková), Grifola frondosa (Maitake) a Hypsizygus marmoreus (Bunashimeji) na myších, které postrádaly apolipoprotein E, byly apo E deficientní, apo E je sérový protein, který je zapojený do transportu, skladování a metabolismu lipidových částic a cholesterolu. Tyto myši jsou více náchylné na rozvoj aterosklerózy. Myši byly krmeny standardní potravou, kde byl přítomen i cholesterol, a to v koncentraci <66 mg/100 g, u kontrolní skupiny. U dalších pokusných skupin pak byl ke stravě přidáván prášek z Eringi, Maitake nebo Bunashimeji po dobu 10 týdnů. U myší byl zaznamenáván příjem potravy, tělesná váha, celkový cholesterol v séru a také triglyceridy. Do skončení podávání výtažků z hub byly změřeny aterosklerotické léze u kořene aorty. Výsledky odhalily, že celkovou sérovou koncentraci cholesterolu směrem k nižším hodnotám nejvíce ovlivňuje Bunashimeji, pokud je porovnána s kontrolní skupinou. Hladina triglyceridů nebyla příjmem prášku z hub nijak ovlivněna. Při měření aterosklerotických lézí v aortě se prokázalo, že myši z kontrolní skupiny měly mnohem rozsáhlejší léze než myši ze skupin, jimž byl přidáván prášek z hub. Nejmenší aterosklerotické změny, tedy nejmenší léze byly objeveny u skupiny myší, jimž byl podáván prášek z Buneshimeji.

Studie dokazuje, že všechny tři zvolené houby pozitivně ovlivňují zdraví cév, mohou působit jako prevence rozvoje aterosklerotických změn na cévách.

Mori K, Kobayashi C, Tomita T, Inatomi S, Ikeda M. Antiatherosclerotic effect of the edible mushrooms Pleurotus eryngii (Eringi), Grifola frondosa (Maitake), and Hypsizygus marmoreus (Bunashimeji) in apolipoprotein E-deficient mice.Nutr Res. 2008;28(5):335-42.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář