Reishi a amnézie

Reishi, Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá je chorošovitá houba žijící na stromech, není jedlá, ale je velmi významnou součástí tradiční čínské medicíny po tisíce let. Díky těmto dlouhým zkušenostem se houba dostala i do hledáčku vědců, kteří testují její účinky. Prokázáno bylo, že Reishi je silný imunomodulátor, má protirakovinné i protiinfekční účinky. Je též ověřeno, že reguluje hladinu cukrů a tuků v krvi. Méně pak jsou testovány její schopnosti působit na nervový systém.

Velkou komplikací mnohých zranění může být i ztráta paměti. Mnohdy trvá dlouho, než se obnoví, či k obnově vůbec nedojde.

Reishi byla testována právě v této oblasti, zda má antiamnezické účinky. Byl použit vodný extrakt z  fermentované Reishi, jedna část pak byla dále fermentovaná Bifidobakterem bifidem a další navíc Lactobacillem sakei. Testován byl na krysách, u nichž byla vyvolána porucha paměti, amnézie, intraperitoneálním podáním skopalaminu. Do 30 minutách byly provedeny testy ozřejmující chování krys, poté byly provedeny u krys s jednotlivými extrakty dávce 300 mg/kg. Jednalo se např. o test ozřejmující prostorovou paměť a kognitivní nedostatky, ukázalo se, že extrakt dvakrát fermentovaný snížil čas, kdy je krysa schopná utéci z daného prostoru, kulatého bazénu. Také se ukázalo, že se krysy rychleji učí. Dalším testem byl test ozřejmující krátkodobou paměť, všechny tři extrakty stav navozený skopolaminem zlepšily. Testovala se i koordinace krys při běhání v kruhovém žebříčku, krysy, které dostávaly extrakt, dokázaly běžet déle.

Výsledky jednotlivých testů jasně dokazují, že extrakty zlepšují a obnovují paměť, schopnost učení i motorické schopnosti krys po podání skopalaminu, který u nich navodil ztrátu paměti. Nejúčinnější byl extrakt fermentovaný i Laktobacilly.

 

Choi YJ, Yang HS, Jo JH, Lee SC, Park TY, Choi BS, Seo KS, Huh CK.

Anti-Amnesic Effect of Fermented Ganoderma lucidum Water Extracts by Lactic Acid Bacteria on Scopolamine-Induced Memory Impairment in Rats.Prev Nutr Food Sci. 2015 Jun;20(2):126-32.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář