Reishi a Cordyceps zlepšují výdrž sportovců

Reishi a Cordyceps zlepšují výdrž sportovců

Medicinální houby mají nejen čistě léčebné účinky, mají také účinky podpůrné a regenerační, což se vědci rozhodli testovat na zdravých dobrovolnících, amatérech, kteří ale jezdí cyklistické závody.

Byl sledován vliv podávaných preparátu z hub na jejich fyzickou kondici, tj. sledoval se poměr hladit testosteronu ku kortizolu ve slinách a oxidační stres provázený tvorbou nebezpečných volných radikálů před a po zátěži. Je známé, že mnohé medicinální houby mají energii zvyšující i antioxidační účinky. Je to např. i Reishi a Cordyceps (cordycepin), které jsou běžné užívané v tradiční čínské medicíně.

Pokud dojde po zátěži ke snížení poměru testosteron/kortizol o více než 30%, je tento stav považován za rizikový faktor pro rozvoj nefunkčního přepětí a „přetrénovanosti“, který je spojen s únavou a nezlepšováním kondice. Jsou přítomné známky psychické i fyzické nestability, klesá výkonnost i hmotnosti, hůře se snáší jakákoli zátěž, je narušená koordinace, zvyšuje se srdeční akce a mění se hodnoty hormonů, zvyšuje se oxidační stres. Kompenzace a návrat do původního stavu může trvat dny i týdny. Jedna hypotéza říká, že tento stav je navozen narušením hormonální osy (hypotalamická), druhá, že se jedná o oxidační stres. Obě tyto hypotézy se rozhodli vědci ověřit.

Dobrovolníkům byl podáván preparát z Reishi a Cordycepsu. Obě houby jsou známé svými výraznými antioxidačními vlastnostmi.

Nejprve byli dobrovolníci rozděleni do dvou skupin dle trénovanosti a před a po zátěži se u nich měřil poměr testosteron/kortiozol ve slinách. V případě podání placeba dobře trénovaným sportovcům se hladina testosteronu před a po výkonu nezměnila, zatímco při podání potravního doplňku z hub se dvojnásobně zvýšila před podáním výkonu a čtyřikrát po výkonu. Hladina stresového kortizolu se nezměnila. Poměr testosteron/kortizol se zlepšil, stejně tak se snížila hladina volných radikálů u dobře trénovaných sportovců. Stejný efekt měl potravní doplněk i na méně zdatné sportovce. Ve fázi podávání placeba se u těchto sportovců po zátěži výrazně zvyšovala hladina stresového hormonu ‒ kortizolu. Ale i u nich došlo ke zlepšení poměru testosteron/kortizol, kdy vzrostla hladina testosteronu před i po sportovním výkonu. U těchto sportovců sice vzrostla i hladina kortizolu po výkonu, ale její nárůst nebyl tak výrazný a vzhledem ke zvýšené hladině testosteronu zůstal poměr testosteron/kortizol v hodnotách, které značí, že organismu nehrozí přepětí a následně syndrom přetrénování. Důležitým faktem pak je, že také došlo ke snížení oxidační zátěže.

Je tedy patrné, že výtažky z hub mohou sportovce pomoci ochránit před poškozením organismu a zlepšit jejich fyzickou výdrž i výkon.

Zdroj:

Rossi P, Buonocore D, Altobelli E, Brandalise F, Cesaroni V, Iozzi D, Savino E, Marzatico F. Improving Training Condition Assessment in Endurance Cyclists: Effects of Ganoderma lucidum and Ophiocordyceps sinensis Dietary Supplementation. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:979613.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář