Reishi a ochrana sítnice

Reishi a ochrana sítnice

Sítnice oka je velmi citlivá na možné poškození. Jejím poškozením může dojít k apoptóze, řízené buněčné smrti, fotoreceptorů, což vede ke zhoršení, ale i ztrátě zraku.

Co by mohla ochránit sítnici a její buňky ochránit před poškození, či alespoň zmírnit dopad poškozující látky na sítnici? Tuto otázku si vědci položili.

Jejich pozornost se zaměřila na medicinální houby, konkrétně na Reishi. Tato houba je známá svými imunostimulačními a modulačními účinky, má též antiifekční, protirakovinné působení aj.

Využily tedy výtažek obsahující lipid z výtrusů Reishi při pokusu na krysách. Krysám byla podána N-methyl-N-nitrosourea (MNU), která prokazatelně poškozuje sítnici. Navozuje apoptózu u fotoreceptorů, tento jev se pak může ověřit pomocí aktivace genů Bax, Bcl-xl (antiapoptorický) a kaspázy-3, jejichž aktivita se zvyšuje právě při apoptotických dějích.

Části krys byl podáván výtažek z Reishi a části nikoli, aby bylo možné porovnat, zda má Reishi skutečně protektivní vliv. Byl testován i vliv dávky na stav sítnice. Byly podávány tyto dávky 0,5, 1, 2 a 4 g/kg hmotnosti krys.

Hlavní bod spočíval v ověření exprese výše zmíněných ukazatelů apoptózy ve vzorcích sítnice, které byly získány v čase 0 před podáním MNU, 1, 3, 7 a 10 dní po podání MNU.

Výsledky PCR i imunofluorescence ukázaly, že do 3. dne došlo ke zvýšení přepisu Bax i Bcl-xl, stejně tak kaspázy-3 u krys neléčených i léčených výtažkem z Reishi, ale v případě krys, jimž byl podáván výtažek došlo k menšímu nárůstu a následně ke snížení exprese mRNA pro propapoptotický Bax a kaspázu-3 oproti výtažkem neléčeným krysám. To znamená, že nedošlo k tam výraznému zániku světločivných buněk. Došlo ale ke zvýšení Bcl-xl, který působí protiapoptoticky.

Jednotlivé pokusy tedy prokázaly, že MNU vyvolá apoptózu buněk sítnice jak u myší léčených, tak neléčených, avšak u léčených v menší míře, za čímž stojí snížení transkripce Bax a kaspázy-3 a zvýšení exprese Bcl-xl. Vědci tedy potvrdili, že jimi použitý výtažek dokáže zmírnit poškození sítnice.

Zdroj:

Gao Y, Deng XG, Sun QN, Zhong ZQ. Ganoderma spore lipid inhibits N-methyl-N-nitrosourea-induced retinal photoreceptor apoptosis in vivo.Exp Eye Res. 2010;90(3):397-404.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář