Reishi a zvětšená prostata vlivem androgenů

Reishi a zvětšená prostata vlivem androgenů

Zvětšená prostata v podobě hyperplazie je velmi častým problémem. Její incidence se zvyšuje s věkem. U mužů mezi 50‒60 lety jí trpí přibližně 40% a u mužů mezi 80‒90 lety je to již 90%. Hyperplazii prostaty provází časté močení, pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře, bolesti či tlak, přerušované močení aj.

Tento nárůst prostatické tkáně je pod vlivem dihydrotestosteronu, který je pomocí enzymu 5α-reduktázy vytvářen z testosteronu, proto jsou k léčbě využívány i léky, které snižují aktivitu enzymu. Existuje více syntetických látek, které dokáží inhibovat tento enzym, ale jejich užívání je spojeno s vedlejšími účinky jako gynekomastie (růst prsou), myopatie (poškození svalů) atd.

Navíc je známé, že androgeny ovlivňují rozvoj rakoviny prostaty, takže snížení hladiny androgenů pomocí blokování 5α-reduktázy, by mělo pozitivní účinek i v tomto případě.

Nalezení vhodného léku bez nežádoucích účinků je tedy více než žádoucí.

Medicinální houby mají pevné postavení především v tradiční medicíně východoasijských zemí, zvláště pak v Číně. Jednou z nich je i Reishi (Ganoderma lucidum). Její vliv na lidské zdraví je ověřen tisíciletími jejího využívání, ale také moderními vědeckými studiemi. Podporuje imunitní systém, má protinfekční účinky, snižuje vysoký krevní tlak, cholesterol v krvi, působí protirakovinně aj.

Vzhledem k tomuto širokému působení byly provedeny i pokusy k ověření, zda by tato houby dokázala pomoci i s hyperplazií prostaty.

In vitro pokusy prokázaly, že extrakt z Reishi má potenciál tlumit aktivitu 5α-reduktázy. Kdy do roztoku s enzymem a testosteronem byly přidány extrakty, a to etanolový, vodný a benzenový a lék finasteride . Nejúčinnější při tlumení 5α-reduktázy byl lék finasteride, pak etanolový extrakt z Reishi, ale inhibiční vlastnosti byly nalezeny u všech extraktů.

Krom in vitro pokusů se prováděly i pokusy na krysách. Jednalo se o 11 skupin myší po 6, u kterých se indukovala hyperplazie prostaty podáváním testosteronu, s výjimkou skupiny, která dostala vehikulum, arašídový olej, tj. nedostala žádnou účinnou látku. Dále byly jednotlivým skupinám podávány extrakty z Reishi v různých dávkách, finasteride či prosté vehikulum, testosteron, β-sitosterol po dobu 28 dní.

Byly sledovány hodnoty jako velikost prostaty, výdej moči, koncentrace testosteronu, hladina prostatického specifického antigenu, provádělo se i histologické vyšetření prostaty.

Co se zvětšení prostaty týká, bylo prokázáno, že krysy, jimž byl podáván extrakt z Reishi nevykazovaly takový nárůst objemu tkáně. Nejúčinnější byl v tomto ohledu benzenový extrakt.

Výdej moči se podáváním extraktů u testovaných krys také zlepšil oproti krysám, které dostávaly pouze testosteron.

Hladina specifického prostatického antigenu byla u krys, jimž byly podávány extrakty, také snížené. Histologické rozbory pak ozřejmily, že podávané extrakty zlepšují stav prostaty, její strukturu a architekturu.

Z výsledků je jasné, že extrakty z Reishi by skutečně mohly být nápomocné i v klinické praxi. Snížení nárůstu prostaty, zlepšení vylučování moči to jsou hlavní požadavky na lék pro léčbu zvětšené prostaty.

Zdroj:

Nahata A, Dixit VK. Ganoderma lucidum is an inhibitor of testosterone-induced prostatic hyperplasia in rats. Andrologia. 2012 May;44 Suppl 1:160-74.

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář