Reishi jako prevence radiačního poškození

Reishi (Ganoderma lucidum) je velmi důležitou houbou v tradiční čínské medicíně. Její užívání bylo vyhrazeno císařské rodině. Současná věda se o tuto houbu také intenzivně zajímá. Pokusy prováděnými na buněčných kulturách, laboratorních zvířatech i klinické studie na dobrovolnících ukázaly, že má Reishi silné imunomodulační účinky, zvyšuje i snižuje imunitní odpověď. Dále pak se může uplatnit jako regulátor zvýšené hladiny cholesterolu či cukrů v krvi. Neméně důležitý je pak fakt, že má silné protirakovinné účinky. V neposlední řadě vědcům neunikla ani její schopnost neutralizovat volné radikály a působit tak i jako prevence před radiačním poškozením, jak se dozvíme z této studie.

Mnohé stresové situace, není myšleno psychické, ale např. nemoc, chemické či tepelné trauma, ozáření, zvyšují produkci volných radikálů, které jsou silně reaktivní a oxidují tak buněčné membrány i DNA, to má za následek poškození buněk, ale také jejich mutaci. Ve výsledku pak zvýšená hladina volných radikálů stojí za rychlejší degenerací organismu, vznikem rakoviny a přenosem mutací na další populace. Je tedy nutné volné radikály neutralizovat. Tělo disponuje systémy, které toto zvládnou, ale jsou často přetíženy, je tedy potřebné dodávat antioxidanty zvnějšku.

V této studii se prováděly testy in vivo za použití triterpenů izolovaných z Reishi. Myši byly „předléčeny“ extraktem z Reishi, který jim byl podáván 14 dní před tím, než byly vystaveny celotělovému ozáření γ paprsky. To vyvolalo mimo jiné zvýšenou produkci volných kyslíkových radikálů.

Vědci sledovali aktivitu tělu vlastních neutralizačních systému, a to např. antioxidační glutationperoxidázy, superoxiddismutázy, katalázy aj. Byla taktéž sledována míra peroxidace lipidů a proteinů, včetně určení poškození DNA v lymfocytech a kostní dřeni.

Výsledky ukázaly, že houbové triterpeny jsou vysoce efektivní v redukci peroxidace lipidů v buněčných membránách, stejně tak chránily i proteiny. Navíc jejich přítomnost „ozdravila“ a posílila funkci vlastních neutralizačních mechanismů, tj. zvýšily aktivitu glutationperoxidázy. Také nedošlo po radiaci k výraznému poškození dvoušroubovice DNA.

Výsledky tak jasně ukazují, že pokud je extrakt z Reishi složený z triterpenů podávám před zahájením radiace, zmírňuje její dopad na organismus. Toho by mohlo být využito u nemocných, kteří musí podstoupit radioterapii.

Smina TP, Joseph J, Janardhanan KK. Ganoderma lucidum total triterpenes prevent γ-radiation induced oxidative stress in Swiss albino mice in vivo.Redox Rep. 2016 Jan 28.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář