Reishi ochraňuje jaterní tkáň

Reishi (Ganoderma ludicum) je houbou, která má své pevné místo v tradiční čínské medicíně, která ji pro její zdraví ovlivňující účinky používá po tisíce let. Tento fakt bere v potaz i „západní“ medicína a testuje tuto houbu a její složky. Zjišťuje a ověřuje její účinky. potvrdilo se, že Reishi je imunomodulantem, má protirakovinné či protiinfekční účinky, snižuje hladinu cukrů a cholesterolu, je antioxidantem, elixírem dodávajícím energii, fyzickou i psychickou.

V této studii byly využity triterpenoidy z Reishi, které jsou známé i jako léčba a prevence rozvoje chronické hepatopatie, poškození jater, vinou různých vlivů. Jakými mechanismy tyto bioaktivní látky játra ochraňují, bylo zatím neodhaleno.

Vědci použili jaterní buňky, které byly umístěny do média s a bez triterpenoidů z Reishi, médií bylo více s různými koncentracemi triterpenoidů (50, 100 a 200 μg/ml). Buňky byly takto kultivovány 4 hodiny, poté byly vystaveny působení pro ně toxické látce další 4 hodiny. Viabilita jaterních buněk se zkoumala pomocí měření jaterních enzymů ALT, AST, laktátdehydrogenázy, nitrobuněčného glutatnihonu, superoxiddismutázy a malonylaldehydu.

Ukázalo že, že jaterní buňky, které byly před podáním toxické látky kultivovány v médiu a extrakty z Reishi měly mnohem vyšší viabilitu, méně umíraly. Tento fakt se projevil i nižší hladinou ALT, AST i laktátdehydrogenázy ve srovnání s buňkami, které nebyly vystaveny Reishi. Dochází též k mnohem menšímu zvýšení malonylaldehydu, tedy známky přítomnosti volných kyslíkových radikálů, je vyšší aktivita superoxiddismutázy a koncentrace glutathionu, čímž se toxické volné radikály neutralizují.

Vědci dle svých výsledků uzavírají, že podávání triterpenoidů z Reishi dokáže ochránit jaterní tkáň před poškozením toxickými látkami, a to také díky jejich antioxidační aktivitě, kdy dochází k neutralizaci škodlivých volných radikálů.

 

Wu JG, Kan YJ, Wu YB, Yi J, Chen TQ, Wu JZ. Hepatoprotective effect of ganoderma triterpenoids against oxidative damage induced by tert-butyl hydroperoxide in human hepatic HepG2 cells. Pharm Biol. 2015 Oct 12:1-11.

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář