Reishi pomocník při hojení jaterní tkáně

Reishi pomocník při hojení jaterní tkáně

Medicinální houba Reishi je velmi ceněná pro své komplexní léčebné účinky, které jsou dány širokou škálou bioaktivních látek, které obsahuje. Jsou to např. steroly, triterpeny, minerální a stopové prvky, vitamíny, alkaloidy, nukleotidy i proteiny aj. Jedním z proteinů je protein pojmenovaný jako LZ-8 (dle čínského pojmenování Reishi Ling Zhi). Tento protein má silné imunomodulační účinky. Jeho potenciál je i v tom, že má mitogenní aktivitu, tj. podporuje dělení, tudíž i množení buněk. Navíc podporuje i vyzrávání dendritických buněk, které mohou aktivovat buňky odpovědně za hojivé procesy. To z něj dělá vhodného kandidáta pro pomoc s hojením ran.

Zda tedy skutečně může protein LZ-8 pomoci, či nikoli, se rozhodli vědci testovat. Na studii použili krysy, kterým byl proveden operační zákrok na játrech pomocí monopolárníelektrochirurgie, která využívá vysokofrekvenční elektrický proud k řezání, koagulaci zástavě krvácení. Tento typ operace provází jak mechanické, tak tepelné poranění tkáně.

Krysy byly rozděleny do dvou skupin, přičemž jedné byl podáván protein LZ-8 a druhé skupině operovaných krys nikoli. Již během tří dní měly pomocí LZ-8 léčené krysy patrný menší rozsah poranění způsobeného chirurgickým zákrokem a vyšší aktivitu fibroblastů, tedy i hojení, než krysy, jimž byl proveden stejný zákrok, ale nebyl jim podáván LZ-8.

Z daných výsledků vyplývá, že LZ-8 pomáhá hojit poraněná játra. Aby se blíže zjistilo, jakým mechanismem ovlivňuje LZ-8 proces hojení, pokračovali vědci ve výzkumu.

Potřebnými testy zjistili, že LZ-8 snižuje apoptózu (druh řízené buněčné smrti) jaterních buněk v poraněných játrech. Na tomto má podíl aktivita NFκ-B, transkripčního faktoru ‒ je odpovědný za přepis určitých genů, který má v přítomnosti LZ-8 nižší aktivitu, stejně tak klesá aktivita kaspázy 3, která stojí za navozováním apoptózy.

Studie dokazuje, že LZ-8 napomáhá hojení rány na játrech způsobené elektrochirurgií, stimuluje fibroblasty a tlumí aktivitu NFκ-B a kaspázy 3, jež stojí za apoptózou.

Zdroj:

Hao-Jan Lin, Yushan-Sophie Chang, Li-Hsiang Lin, Chiung-Fang Haung, Chia-Yu Wu, and Keng-Liang Ou, “An Immunomodulatory Protein (Ling Zhi-8) from a Ganoderma lucidum Induced Acceleration of Wound Healing in Rat Liver Tissues after Monopolar Electrosurgery,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2014, Article ID 916531, 12 pages, 2014.

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář