Reishi pomocník v léčbě diabetu

 

Reishi Ganoderma ludicum, lesklokorka lesklá, je jednou z nejznámějších a nejvyužívanějších asijských hub. Je též nazývána houbou nesmrtelnosti a ve staré Číně bylo její užívání vyhrazeno jen císařské rodině. Zdraví posilující účinky začíná objevovat i západní medicína, díky níž jsou účinky houby potvrzovány vědeckými laboratorními postupy. Je doloženo, že má silné imunostimulační účinky, dokáže však také snížit hypersenzitivní a autoimunitní reakce. Umí pomoci ochránit a zregenerovat vnitřní orgány, snížit hladinu cholesterolu. Je též silným antioxidantem.

Reishi si získává své postavení i na poli diabetu, který je velkým a závažným problémem. Množství pacientů s diabetem, zvláště pak typu II stále vzrůstá. Přehledový článek se věnuje vlivu Reishi na hladinu cukrů v krvi. Tyto schopnosti mají polysacharidy, proteoglykany, proteiny a triterpenoidy. Zvláště pak polysacharidy jsou v tomto ohledu velmi účinné. Snižuje hladinu cukru, a to i díky zvyšování koncentrace inzulínu, který zlepšuje průchod cukrů do buněk a ten nezůstává v krevním oběhu. Cukr mimo buňky poškozuje cévy, nervy, ledviny... Navíc dokáže Reishi inhibovat tyrozin fosfatázu 1B, která je účastníkem v patogenezi diabetu. Je spojována s rozvojem inzulinorezistence. Triterpenoidy mají inhibiční vliv na aldózo reduktázu (mění glukózu na sorbitol) a alfa glukosidázu (štěpí disacharidy a polysacharidy), čímž nedochází k rozvoji postprandiální glykémie, tj. glykémie po jídle.

Další složkou, která dokáže ovlivnit diabetes je Ling Zhi-8 protein, který výrazně snižuje infiltraci slinivky lymfocyty, tím snižuje její destrukci, snižuje protilátky proti inzulinu.

V rámci takto shromážděných informací je možné říci, že Reishi je jednoznačně přínosem pro regulaci diabetu, jelikož jej dokáže ovlivnit mnoha způsoby.

 

Ma HT, Hsieh JF, Chen ST.Anti-diabetic effects of Ganoderma lucidum.Phytochemistry. 2015 Mar 16. pii: S0031-9422(15)00083-7

 

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář