Shiitake

Shiitake

Jiné názvy
Shii-take, Lentinula edodes, čínský černý žampion, shaingugu, hua gu, qua gu, sušený žampion, lesní žampion, dubový žampion, žampion dubového dřeva

Stručný profil
Shiitake je zmiňována v textech tradiční čínské medicíny TCM již před 2.000 lety a začátek jejího pěstování již v roce 1000 našeho letopočtu je jasným znamením vysoké hodnoty, která se této houbě přičítá. Shiitake, známá též jako „královna hub", nejen že dodnes zůstává důležitým prostředkem podpory zdraví, ale díky své chuti je také druhou nejoblíbenější jedlou houbou světa po žampionu dvouvýtrusém.

Látky obsažené v Shiitake jsou nyní detailně zkoumány. Zvláštní pozornost přitahuje polysacharid lentinan, který je kromě jiných míst používán v Japonsku jako součást adjuvantní terapie rakoviny.

Použití testovaná v praxi
Aktivace imunitního systému v případě bakteriální a virové infekce
Regulace cholesterolu a tlaku krve
Antiarteriosklerotický účinek
Podpora pročištění střev
Zmírnění onemocnění v případě osteoporózy a revmatických chorob
Doplňková terapie nádorů a prevence nádorů
Charakteristika z pohledu tradiční čínské medicíny:

teplota – neutrální
chuť – sladká
tropismus – žaludek, slezina, plíce
Účinky podle tradiční čínské medicíny:

doplňuje Qi a vyživuje krev
Tabulka použití medicinálních hub v TCM zde.

Poznámky k předpisu

Úvodní dávka pro teenagery a dospělé:

Do tělesné hmotnosti 65 kg:
900 – 1.200 mg extraktu na houbu na den nebo
1.500 – 2.000 mg houbového prášku na houbu na den

Pro tělesnou hmotnost nad 65 kg:
cca 1.800 mg extraktu na houbu na den nebo
2.000 – 3.000 mg houbového prášku na houbu na den

Přesná dávka závisí nejen na tělesné hmotnosti a věku, ale také na typu a vážnosti nemoci. Dávka by měla být sledována během postupu léčby a může být postupně zvyšována, pokud je to třeba. Doporučuje se individuální energetické testování.

Dávky uvedené výše jsou všeobecné referenční hodnoty a mohou být překročeny, pokud je to nutné.

Prášek nebo extrakt:
Užívání prášku nebo práškových kapslí je všeobecně doporučováno jako zcela preventivní opatření. Extrakty nebo kombinace extraktu a prášku jsou používány pro existující nemoci. Samozřejmě jsou možné i jiné předpisy.

Ověřené a testované možnosti kombinací s jinými medicinálními houbami:
Aktivace imunitního systému v případě bakteriální a virové infekce: Coriolus, ABM, Reishi, Maitake
Regulace cholesterolu a tlaku krve: Reishi, Maitake, Auricularia
Antiarteriosklerotický účinek: Coprinus, Auricularia
Podpora pročištění střev: Hericium
Zmírnění onemocnění v případě osteoporózy a revmatických chorob: Maitake
Doplňková terapie nádorů a prevence nádorů: všechny medicinální houby jsou možné
Vezměte na vědomí: Ve velmi vzácných případech může užívání prášku nebo extraktu z Shiitake způsobit alergické reakce, především kožní reakce. V tomto případě byste měli užívání houby zastavit.

Vědecká dokumentace

Složky Shiitake

Kromě vitamínů a minerálů Shiitake také obsahuje celou škálu organických látek, jako jsou nukleotidy, aminokyseliny, peptidy, organické kyseliny a sloučeniny cukrů. Lenthionin, cyklická sloučenina síry, a alkaloid eritadenin jsou významné pro své farmakologické účinky. Eritadenin je odpovědný za redukční účinek na cholesterol a může být koncentrován a standardizován za použití speciálních extrakčních technik. Lenthionin a definované polysacharidy vyvolávají imunomodulační a antibakteriální činnosti. Ty druhé také zahrnují 1,3-beta-D-glukan a další glukanové sloučeniny. Souhrnně jsou zmiňovány jako lentinan. Lentinan je jednou ze sloučenin, které jsou známé jako modifikátory biologické odpovědi, což jsou účinné stimulátory v rámci imunitního systému.

Aktivní principy a oblasti použití

Ovlivňování metabolismu cholesterolu

Doplňky z Shiitake snižují alkaloid eritadenin, koncentrace cholesterolu v plazmě a fosfolipidy, ale ne obsah triglyceridu. Mechanismus, který toto způsobuje, ještě není zcela pochopen, i když se ukazuje, že eritadenin má přímý účinek na metabolismus cholesterolu v jaterních buňkách. Bylo již prokázáno, že redukční účinek eritadeninu na cholesterol je úzce spjat s poměrem fosfatidylcholin/fosfatidylethanolamin v játrech. Za pozorovaný redukční účinek na cholesterol může být také zodpovědný přímý inhibiční účinek eritadeninu na metabolismus kyseliny linolové v jaterních buňkách.

Antibakteriální a protiplísňový účinek

Pokud dojde k nesprávnému osídlení střev např. E. coli, Staphy­lococcus aureus, Enterococcus faecalis nebo Candida albicans, látky obsažené v Shiitake projevují výrazné antimikrobiální účinky. Růst probatických bifidobakterií a laktobakterií však není ovlivněn doplňky z Shiitake, takže tato medicinální houba může být užívána také pro zásadní vyčištění střev.

Byla zaznamenána také eskalace mechanismu střevní imunologické obrany díky Shiitake. Podle studií je možný nárůst počtu lymfocytů v tenkém střevě až o 40%.

Stimulace imunitního obranného mechanismu

Bioaktivní beta-glukanová frakce lentinan je považována za účinný stimulant imunitního systému. Zlepšuje distribuci imunoglobulinu IgA na povrchu sliznic, posiluje formování T-buněk specifických na monocyty a zintenzivňuje cytotoxický účinek makrofágů proti bakteriím a virům. Zvýšená imunitní činnost je také úzce spjata se zlepšením tělu vlastní obrany proti nádorům a se snížením vzniku nádorů. Doplňky z Shiitake také způsobují zvýšenou tvorbu specifických protilátek (heterofilní protilátky IgG a IgM), které mohou poskytovat další specifickou imunologickou obranu.

Prevence arteriosklerotických poruch

Vědecké studie ukázaly, že Shiitake má antiarteriosklerotický účinek, který může být vysvětlen pozitivním vlivem na metabolismus cholesterolu. Uvádí se také, že Shiitake snižuje tlak krve. Kromě toho projevuje tato medicinální houba pozitivní vliv na agregaci trombocytů, která reprezentuje další rizikový faktor v komplexním výskytu arteriosklerotických změn.

Doplňkové užití u HI V infekcí

V mnoha klinických studiích byl také zkoumán účinek látek obsažených v Shiitake na HI V pozitivní pacienty. Tyto látky projevily jak inhibiční účinek na činnost HI viru 1, tak také snížení formování buněk leukémie. Klinická studie zahrnující HI V pozitivní pacienty ukázala, že infuze lentinanu společně s dalšími léčivy vedla ke zlepšení imunologických parametrů. Díky těmto výsledkům se zdá účelné podávat Shiitake HI V pozitivním pacientům jako možné doplňkové opatření.

Terapie a prevence nádorů
Přímý inhibiční a dokonce apoptotický účinek na nádorové buňky je zejména připisován polysacharidu lentinanu v Shiitake. Navíc mají pacienti s nádory užitek z posílení imunitního systému, které pomáhá organismu překonat nemoc a působit proti možné recidivě.

Obecné znaky kvality

Je důležité, aby výrobek z medicinální houby měl dokonalou kvalitu, aby byl lidský organismus schopen mít prospěch ze zdraví podporujícího potenciálu medicinálních hub. Odpovědní výrobci získali akreditaci, nezávislé laboratoře monitorují pěstování hub a různé fáze přípravy. Laboratorní výsledky by měly být poskytnuty na vyžádání všem zainteresovaným stranám.

Dalším přínosem k nejlepší možné bezpečnosti výrobku je zpracování suroviny na prášek nebo extrakt v souladu se striktními normami kvality vydanými v Německu, jejichž dodržování je dokumentováno pečetí.

Prášek z medicinální houby, který je vyráběn metodou známou jako metoda zlámaných skořápek, je považován za mimořádně vysoce kvalitní díky dobré biologické dostupnosti. Tato metoda dosahuje mimořádně jemného zrna o velikosti 0,125 mm, což optimalizuje příjem látek obsažených v houbě.

Mezi nejdůležitější složky medicinálních hub patří polysacharidy z čistých hub. Vysoce kvalitní extrakty z medicinálních hub jsou standardizovány podle polysacharidů; optimální hodnota polysacharidů je cca 20% - 30%, protože ta také odpovídá přírodnímu složení hub.

Soubory ke stažení

Přidejte komentář